Chuyên mục chỉ đạo điều hành

Sở Công Thương giải quyết đơn đề nghị thay đổi vị trí cột điện của gia đình bà Đặng Thị Hân

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Công Thương nhận được Đơn xin thay đổi vị trí cột điện của Bà Đặng Thị Hân có địa chỉ thường trú tại: Lô đất số 03TT, ...

Sở Công Thương ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 ...