BH Đa cấp

Danh sách doanh nghiệp thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/06/2019

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Văn bản XN tiếp nhận hồ sơ TB Loại mặt hàng kinh doanh Địa điểm BHĐC Thời gian bắt đầu hoạt ...