Khuyến công

Ngành Công thương đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

30/09/2020

Trong những năm qua, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở thành động lực then chốt để phát triển bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất của ngành Công Thương. Các hoạt động ứng dụng KH&CN đã góp phần cải thiện ...

Khảo sát các đơn vị trên địa bàn tỉnh xin hỗ trợ Khuyến công địa phương năm 2021

29/09/2020

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đã lựa chọn các đơn vị và ngành nghề hỗ trợ đúng hướng, đúng đối tượng, đúng mục đích, nhằm phát huy được lợi thế của tỉnh. Thông qua việc hỗ ...

Bảo quản chế biến nông sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu

07/09/2020

Cùng với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, việc bảo quản và chế biến nông sản cần phải được quan tâm đặc biệt đầu tư máy móc tiên tiến, công nghệ hiện đại sau khi thu hoạch đề bảo quản, vận chuyển mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng, nâng cao chất ...

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

06/08/2020

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Triển khai Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Ninh Bình, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ...

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Tĩnh

29/07/2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại địa phuong năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Từ ngày 26/7 đến 28/7, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh Ninh Bình tham ...