Khuyến công

Bảo quản chế biến nông sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu

07/09/2020

Cùng với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, việc bảo quản và chế biến nông sản cần phải được quan tâm đặc biệt đầu tư máy móc tiên tiến, công nghệ hiện đại sau khi thu hoạch đề bảo quản, vận chuyển mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng, nâng cao chất ...

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

06/08/2020

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Triển khai Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Ninh Bình, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ...

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Tĩnh

29/07/2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại địa phuong năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Từ ngày 26/7 đến 28/7, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh Ninh Bình tham ...

Tổ chức nghiệm thu đề án Khuyến công Quốc gia năm 2020

22/07/2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình thực hiện đề án“Hỗ trợ ứng ...

Triển khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

22/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.