Chuyển đổi số

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2022

17/06/2022

Ngày 06/6/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2022.

Một số kết quả đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Sở Công Thương Ninh Bình năm 2021

27/12/2021

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số giờ đây đã trở thành xu hướng tất yếu cho sự phát triển xã hội, giúp cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức thay đổi phương thức làm việc, giúp quản lý công việc minh bạch, hiệu quả, ...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

24/11/2021

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong đó tập trung xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số là nội dung trọng tâm của Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ...

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lựa chọn phù hợp

23/11/2021

Chuyển đổi số, ứng dụng các “phần mềm tối ưu hóa quản trị tổng thể, hoạch định các nguồn lực để phát triển hiệu quả (ERP)”, mặc dù điều kiện, nguồn lực và con người còn nhiều hạn chế, khó khăn, song các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoàn toàn vẫn có ...

Hội thảo trực tuyến “Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu”

09/08/2021

Để giúp doanh nghiệp đẩy nhanh năng lực ứng dụng và triển khai TMĐT, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 - Một sáng kiến của Google tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Nâng cấp chiến lược – Thay đổi ...