Các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Phúc sơn

13/07/2019

  Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Phúc Sơn Địa điểm Thành phố Ninh Bình Diện tích đất khu CN đến 2020 ...

Khu Công nghiệp Kim Sơn

28/06/2016

Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Kim Sơn Địa điểm Huyện Kim Sơn Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha) 200 Lĩnh vực ...

Khu Công nghiệp Khánh Phú

28/06/2016

Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Khánh Phú Địa điểm Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Diện tích đất khu CN đến 2020 ...

Khu Công nghiệp Gián Khẩu

28/06/2016

Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Gián Khẩu Địa điểm Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha) 262 ha (giai đoạn 1 là ...

Khu Công nghiệp Tam Điệp

28/06/2016

Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Tam Điệp  Địa điểm Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha) - giai đoạn 1 là ...