Thị trường

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

20/03/2022

Ngày 25/11/2021, Sở Công Thương Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 1740/KH-KH-SCT về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ ...

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

04/01/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đạt được nhiều kết quả.

UBND tỉnh công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

08/10/2020

Ngày 06/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2020

24/09/2020

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tam Điệp, Sở Công thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Quảng Trị - Ninh Bình

23/09/2020

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ngày 22/9/2020, Trung tâm Xúc tiển Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ...