Thị trường

Hội nghị đối thoại chính sách về an toàn thực phẩm

15/10/2019

Nhằm giải đáp những khó khăn vướng mắc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh, vật tư nông nghiệp, con giống và tiêu thụ nông sản an toàn, ngày 08/10/2019, tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Hoa Lư, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ...

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

08/10/2019

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Quyết định số ...

Các loại hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

04/09/2019

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà ...

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác QLNN về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình

14/08/2019

Ngày 31/7/2019, tại Hội trường UBND thành phố Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn ...

Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý

12/08/2019

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực ...