Thanh tra CCHH

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đ

18/05/2022

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý ...

Kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022

09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành  ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.  Thanh tra Sở Công thương tiếp tục chủ trì Đoàn kiểm ...

Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương tham gia huấn luyện, kiểm tra Dân quân tự vệ năm 2022

29/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TM ngày 08/2/2022 của Ban CHQS thành phố Ninh Bình về việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra DQTV năm 2022. Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Công Thương, Tiểu đội dân quân tự vệ cơ quan Sở đã tổ chức triển khai huấn luyện từ ngày ...

Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/04/2022

Trong 4 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt; các cơ quan chức năng đã đồng hành cùng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; có các giải pháp phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi ...

Một số nội dung làm việc với Đoàn khảo sát thực tiễn về công tác giám định tư pháp của Bộ Công Thương

25/04/2022

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-BCT ngày 13 tháng 3 năm 2022 và văn bản số 1541/BCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc khảo sát thực tiễn công tác giám định tư pháp tại một số sở Công thương. Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Đoàn khảo sát ...