Thanh tra CCHH

Hưởng ứng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương

26/10/2020

Ngày 20/10/2020, Sở Công Thương nhận được Văn bản chỉ đạo số 698/UBND-VP5 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia các hoạt động về an toàn thực phẩm năm ...

Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

22/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1233/KH-SCT ngày ...

Công đoàn cơ sở Sở Công thương Ninh Bình tổ chức Giải cầu lông chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

22/10/2020

Hòa trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Thực hiện lời dạy của Bác Hồ ...

Kết quả công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020

13/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 3161/KH-BCĐ ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo Liên ngành ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. Trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 02/10/2020 Đoàn ...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình - Bước đột phá trong cải cách hành chính

13/10/2020

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, sáng ngày 12/10/2020 UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung ...