Thanh tra CCHH

Giới thiệu Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2020

14/01/2021

Ngày 29/12/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3505/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương được ban hành tự ngày 01/01/2020 đến ngày ...

Một số kết quả đạt được trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử cơ quan Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

04/01/2021

Trong những năm qua và đặc biệt là năm 2020 được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo sở, Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử của Sở, việc ứng dụng Công nghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Công Thương đã mang lại được ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2021

04/01/2021

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh Ninh Bình. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành Thông báo số 1639/TB-SCT về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công thương Ninh Bình trong ...

Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương 14 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ năm 2020.

30/11/2020

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực công thương giữa các địa phương trong cả nước, ngày 27/11/2020, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ ...

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm

12/11/2020

 Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm.