Các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Khánh Thượng

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Thượng Địa điểm Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Khánh Tiên

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Tiên Địa điểm Xã Khánh Tiên, huyện Nho Quan Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 40 ...

Cụm làng nghề Ninh Phong

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm làng nghề Ninh Phong Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 13 ...

Cụm làng nghề Ninh Vân

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm làng nghề Ninh Vân Địa điểm Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 30,64 ...

Cụm Công nghiệp Cầu Yên

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Cầu Yên Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 14,1 ...