Xuất Nhập khẩu

Một số điểm cần lưu ý về xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ

23/11/2020

Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ tài chính Ấn Độ ban hành Thông báo số 81/2020-Customs (N.T) và Thông tư số 38/2020-Custom quy định về việc xác minh xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại mà Ấn Độ là thành viên có hiệu ...

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

16/11/2020

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2864/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. 

Bộ Công Thương công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

31/08/2020

Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Danh sách “ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp (tương đương với 277 lượt doanh nghiệp theo 25 ...

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA

14/08/2020

Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, cùng ngày hiệu lực của Hiệp định EVFTA.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

06/08/2020

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Triển khai Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Ninh Bình, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ...