Xuất Nhập khẩu

Bộ Công Thương công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

31/08/2020

Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Danh sách “ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp (tương đương với 277 lượt doanh nghiệp theo 25 ...

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA

14/08/2020

Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, cùng ngày hiệu lực của Hiệp định EVFTA.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

06/08/2020

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Triển khai Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Ninh Bình, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ...

Mời tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định CPTPP tại Hà Nội

26/06/2020

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là Hiệp định mang lại cơ hội mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới đầy tiềm năng ở châu Mỹ, đồng thời nâng cấp và làm sâu sắc thêm mối liên hệ cộng hưởng với các thị trường ...

Ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

25/06/2020

Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu đã có những đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh, trở thành một trong những động lực chủ yếu gia tăng phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Năm 2020 mặc dù ...