Xuất Nhập khẩu

Công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018

30/09/2019

Ngày 26/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích từ Hiệp định EVFTA

11/09/2019

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được ký kết vào ngày 30/6/2019. Đây là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới ...

Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm xuất nhập khẩu

11/09/2019

Sở Công Thương Ninh Bình nhận được thông tin Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa qua đăng Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Theo đó, để thực ...

Quy định về C/O mẫu E mới cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

26/08/2019

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. ...

Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Asean và Trung Quốc

15/08/2019

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Malaysia (ACFTA). Sau khi ký ...