Bộ Ngoại giao phát hành Đặc san Halal số đầu tiên

Triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành quyết định phê duyệt ngày 14/02/2023, đặc biệt về tăng cường cung cấp thông tin đến các cơ quan quản lý trung ương và địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp về xu thế phát triển của thị trường Halal, tập quán tiêu dùng, ẩm thực, văn hóa của người Hồi giáo..., Bộ Ngoại giao đã xây dựng, phát hành Đặc san Halal số đầu tiên.
Đặc san bao gồm các thông tin tổng quan về thị trường Halal toàn cầu; chuyển động Halal Việt Nam (các hoạt động thúc đẩy phát triển ngành Halal của bộ, ngành, tỉnh, thành và hiệp hội, doanh nghiệp...) và các hội chợ, triển lãm lớn trong lĩnh vực Halal trên thế giới.
Sở Công Thương kính gửi Quý doanh nghiệp Đặc san Halal tại địa chỉ đường link hoặc tại địa chỉ QR dưới đây: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gBW8kW9riHYqGlC5_0R7TBA1qwxs9HRv
 

 

Đầu mối liên hệ của Bộ Ngoại giao: Phòng Tổng hợp, Vụ Trung Đông - châu Phi, email: tonghoptdcp@gmail.com, số điện thoại: 024.3799.5356. 
Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Hà Phương - phòng XNK