Giới thiệu doanh nghiệp

Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng website và hộp thư điện tử với tên miền dung riêng cho doanh nghiệp năm 2013

21/06/2019

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM, LĨNH VỰC SXKD CHÍNH SỐ ĐIỆN ...

Danh sách các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến tháng 6/2014

21/06/2019

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI NGÀY GIẤY PHÉP HẾT HẠN ĐỊA ĐIỂM SỬ DỤNG VLN CÔNG NGHIỆP GHI CHÚ   Thị xã ...

Các doanh nghiệp doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2014

21/06/2019

STT Tên Doanh nghiệp Ngành nghề SX, KD Giám Đốc Địa chỉ Số điện thoại Email I Doanh nghiệp ...

Xí nghiệp tư doanh xây dựng Xuân Sơn

21/06/2019

Xí nghiệp tư doanh xây dựng Xuân Sơn  

Xí nghiệp sửa chữa cơ khí Tam Cường

21/06/2019

Xí nghiệp sửa chữa cơ khí Tam Cường