Thanh tra CCHH

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019 - 2023

05/04/2024

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019 - 2023 có vai trò hết sức quan trọng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ...

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp

19/03/2024

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 05/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp, ngày 18/3/2024, tại Hội trường tầng ...

Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024

13/03/2024

Thực hiện Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 19/12/2023 của  Ban chỉ đạo liên ngành ...

Ngành Công Thương Ninh Bình tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024

Chiều ngày 11/01, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị. Dự có hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các ...

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

01/01/2024

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh ...