Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/02/2024 đến 29/02/2024

05/03/2024

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-240229-0096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 13.05A. Tầng 13 Tòa nhà ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/01/2024 đến 30/01/2024

01/02/2024

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-240130-0110 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tầng 2, số ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/12/2023 đến 29/12/2023

08/01/2024

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-231229-0145 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM Số 01 đường Trần Hữu ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/11/2023 đến 30/11/2023

04/12/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-231130-0101 Công ty TNHH Lâm Khang LK Xóm 9, Xã Lưu Phương, Huyện Kim ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/10/2023 đến 30/10/2023

05/10/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-231030-0079 Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Anh Dũng Phố An Hòa, ...