Hạ tầng thương mại

Danh sách các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn

20/06/2019

STT Doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Số GPKD Ngày cấp Hạn cấp Sản phẩm được phép phân ...Hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

20/06/2019

Stt Tên Doanh nghiệp Tên cửa hàng Địa chỉ Chủ Doanh nghiệp Ngày cấp Hạn cấp Ghi chú I TP. Ninh ...

Danh mục các Trung tâm thương mại đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh

20/06/2019

  STT Tên siêu thị Thuộc Doanh nghiệp Địa chỉ Hình thức Ngày ...