Thông tin tuyên truyền

Ngành Công Thương Ninh Bình tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024

Chiều ngày 11/01, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị. Dự có hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các ...

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương Ninh Bình

29/12/2023

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm ta và được phê duyệt tại các Quyết định số ...

Nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành Công Thương Ninh Bình

27/12/2023

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động “nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. 

Tăng cường công tác phát triển và quản lý đối với các chợ trên địa bàn tỉnh

26/12/2023

Những năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc; hạ tầng thương mại nói chung, mạng lưới chợ nói riêng có bước phát triển tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và góp phần thúc ...

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối các cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch với các nhà phân phối

25/12/2023

Sáng ngày 22/12/2023, tại thành phố Ninh Bình, Công Thương phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tổ chức Hội nghị kết nối các cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch với các nhà phân phối.