Thông tin tuyên truyền

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

05/07/2024

Trong thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2024 Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với 2 đơn vị, gồm:  Công ty TNHH MTV sản xuất, kinh doanh thương mại Anh Dũng, phường Tân Thành, TP Ninh Bình ...

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/06/2024

Ngày 24/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH năng lượng Đất Việt Ninh Bình

24/06/2024

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTr ngày 14/6/2024 của Chánh thanh tra Sở Công Thương về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH năng lượng Đất Việt Ninh Bình. Ngày 21/6/2024, ...

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ.

21/06/2024

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 và Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 05/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về thanh tra việc chấp hành quy ...

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 06/2024 và nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào Việt Nam

20/06/2024

Ngày 19/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1134/STTTT-CNBCVT về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 06/2024 và nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch ...