Công nghiệp địa phương

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

10/01/2024

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu ...