Số liệu

Cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp và thông tin xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/06/2019

Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Đối với phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong ...