Hội nhập quốc tế

Thông báo Bộ Ngoại Giao phát hành Đặc san Halal số đầu tiên

08/01/2024

Triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành quyết định phê duyệt ngày 14/02/2023, đặc biệt về tăng cường cung cấp thông tin đến các cơ quan ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024

29/12/2023

Ngày 27/12/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 39/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) triển khai việc cấp 11 mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) điện tử

25/12/2023

Ngày 21/12/2023, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 1089/TB-XNK về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP điện tử.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình

15/11/2023

Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình. 

Ninh Bình tham gia Hội nghị tổ chức Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023

13/11/2023

Từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2023 tại thành phố Lào Cai, Sở Công Thương Ninh Bình cùng đại diện các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia Hội nghị tổ chức Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch thương mại tại ...