Cụm công nghiệp

Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp

01/05/2024

Lĩnh vực Cụm công nghiệp Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Công Thương.   Cách ...