Thị trường

Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh Bình

16/06/2022

Sáng ngày 15/6/2022, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với Trung tâm khuyến công Xúc tiến thương mại Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh ...

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

20/03/2022

Ngày 25/11/2021, Sở Công Thương Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 1740/KH-KH-SCT về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ ...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

21/02/2022

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 12/11/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức đón ...

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

04/01/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đạt được nhiều kết quả.

UBND tỉnh công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

08/10/2020

Ngày 06/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.