Thủ tục hành chính

Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp

01/05/2024

Lĩnh vực Cụm công nghiệp Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Công Thương.   Cách ...

Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

25/03/2024

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau: - Nộp trực tiếp ...

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

25/03/2024

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Cơ quan thực hiện Sở Công Thương. Cách thức thực hiện Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau: - Nộp trực tiếp ...

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

25/03/2024

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau: - Nộp trực tiếp ...

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

25/03/2024

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau: - Nộp trực tiếp ...