Siêu thị

Danh mục các siêu thị thương mại đã được phê duyệt nội quy và phân hạng

20/06/2019

STT Tên siêu thị Thuộc Doanh nghiệp Địa chỉ Hình thức Số Quyết định Diện tích I. Siêu ...

Tăng cường kiểm tra về quản lý và kinh doanh đối với các trung tâm thương mại và siêu thị

26/04/2019

Theo thống kê của Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 3 trung tâm thương mại (trong đó mới có 1 trung tâm được phê duyệt nội quy hoạt động) và 8 siêu thị đã được phê duyệt.