Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bình rượu mùa xuân của HTX gốm Gia Thuỷ

21/06/2019

Bình rượu mùa xuân của HTX gốm Gia Thuỷ - thôn Mỹ Lộc ở xã Gia Thuỷ (huyện Nho Quan) đáp ứng tiêu chí về doanh thu và nhu cầu thị trường: Năm 2013 đầu tư sản xuất 300 sản phẩm theo đơn hàng, doanh thu từ sản phẩm đạt 450 triệu đồng, giá bán ...

Bình gốm hoa văn Non nước Ninh Bình 30 lít của Cơ sở gốm Hùng Sơn

21/06/2019

Sản phẩm mỹ nghệ bình gốm hoa văn Non nước Ninh Bình 30 lít của cơ sở gốm Hùng Sơn tại xã Gia Thuỷ (huyện Nho Quan) đáp ứng được tiêu chí về doanh thu và nhu cầu thị trường: Năm 2013 Cơ sở gốm Hùng Sơn đầu tư sản xuất 1.000 sản phẩm, giá bán ...

Làn Rượu nếp Lai Thành của DNTN Phú Quý

21/06/2019

Sản phẩm làn Rượu nếp Lai Thành của DNTN Phú Quý – xã Lai Thành (Kim Sơn) đáp ứng tiêu chí về doanh thu và nhu cầu thị trường: Năm 2013 doanh nghiệp đã sản xuất được 1.000 sản phẩm, giá bán 250 nghìn đồng/sản phẩm, doanh thu đạt 250 triệu đồng, nộp ngân ...

Sản phẩm Quả và hạt đóng hộp và sản phẩm Nước quả cô đặc của Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

21/06/2019

Sản phẩm Quả và hạt đóng hộp và sản phẩm Nước quả cô đặc của Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp đáp ứng được tiêu chí về doanh thu và yêu cầu thị trường: Năm 2013 Công ty sản xuất được 2.000 tấn sản phẩm các ...

Bộ Lưỡi cày chảo của Hộ sản xuất Phạm Văn Chức

21/06/2019

Bộ Lưỡi cày chảo của Hộ sản xuất Phạm Văn Chức ở xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh) đáp ứng được tiêu chí về doanh thu và nhu cầu thị trường: Năm 2014 hộ sản xuất Phạm Văn Chức sản xuất được 100 bộ chiếc lưỡi cày chảo, giá bán sản phẩm 01 triệu đồng/sản ...