Chuyển đổi số

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

01/01/2024

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh ...

Sở Công Thương Ninh Bình tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thương mại điện tử (TMĐT) đang ngày càng phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Bắt nhịp xu hướng này, thời gian qua, Sở Công Thương đã chú trọng đẩy mạnh thương mại điện tử, góp phần ...

Thông báo khuyến khích các tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến

01/12/2023

Ngày 16/10/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có hiệu lực từ ngày 01 tháng ...

Sở Công Thương công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

25/10/2023

Ngày 11/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

25/10/2023

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể như sau: