Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 05/4/2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu đối với Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ, ngày 15/4/2024, tại Trụ Sở Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra trên.

Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra có Đồng chí Chánh Thanh tra Sở Công Thương; thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 05/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương; Lãnh đạo và cán bộ Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ.
Tại Hội nghị Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 05/4/2024, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thông báo thời gian và một số nội dung để chuẩn bị cho việc thanh tra trực tiếp. Theo đó, thời gian thanh tra trực tiếp đối với Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ từ ngày 16/4/2024 đến ngày 25/4/2024, các nội dung Đoàn sẽ tập trung thanh tra gồm: Hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu của đơn vị; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Việc bảo đảm các điều kiện về dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh rượu; Việc đảm bảo điều kiện về Cán bộ kỹ thuật, người lao động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu; Việc thực hiện các quy định về điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tem và nhãn hàng hóa rượu; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia; việc thực hiện quy định về báo cáo tình hình hoạt động SX - KD đối với cơ quan quản lý nhà nước.
Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra và thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra; Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu; Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; cử cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra khi Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp.


Đinh Văn Bách - Thanh tra Sở.
 

Các bài viết đã đăng

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019 - 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp