Công nghiệp

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công

15/12/2023

Ngày 14/12/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 37 Hùng Vương, Hà Nội. Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ ...

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường dây 110kV (Ninh Bình – Bỉm Sơn)

07/12/2023

Ngày 06/12/2023, Sở Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường dây 110kV (Ninh Bình – Bỉm Sơn)… Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư ...

Tổ chức Hội nghị Thu hút đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

24/11/2023

Ngày 24/11, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nhà đầu ...

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất

13/11/2023

Ngày 11/11/2023, tại hội trường Nhà khách An Bình, thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương phối hợp với Cục Hóa chất, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất cho các đơn vị hoạt ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

06/11/2023

Ngày 01/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió.