Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và Cải cách hành chính” trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

Với mục đích tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cải cách hành chính. Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính” trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Đối tượng tham dự cuộc thi: là cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức lao động trong các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.
Hình thức tham gia dự thi:
- Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính” được tổ chức tại địa chỉ website: http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ hoặc tại Banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, địa chỉ: http://congdoanninhbinh.org.vn/; Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình: http://tttt.ninhbinh.gov.vn/
 - Thi theo tuần, mỗi tuần có 10 câu hỏi trắc nghiệm chính thức (Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có các đáp án, người dự thi lựa chọn 01 đáp án đúng nhất) và 01 câu hỏi phụ (dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong kỳ).
Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi:
 - Thời gian thi được tiến hành trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 07/7/2024. Cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 17/6/2024 và kết thúc vào ngày 23/6/2024 + Tuần 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 24/6/2024 và kết thúc vào ngày 30/6/2024.
+ Tuần 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2024 và kết thúc vào ngày 07/7/2024
Hướng dẫn dự thi:
- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia Cuộc thi.
- Người dự thi đăng nhập vào địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ hoặc: http://congdoanninhbinh.org.vn , hoặc: http://tttt.ninhbinh.gov.vn/ nhấp chuột vào Banner Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính”.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi xem tại đây./.

Quốc Bình - VP. Sở