Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024

Thực hiện Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 19/12/2023 của  Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh về ATTP do Thanh tra Sở Công thương chủ trì đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra trên địa bàn 03 huyện/thành phố: huyện Kim Sơn, Yên Khánh và thành phố Tam Điệp. Đoàn đã tập trung kiểm tra chủ yếu các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm được nhân dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: các mặt hàng bánh, kẹo, mứt, rượu, bia …; các cơ sở kinh doanh ăn uống. 

Kết quả cụ thể:
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 đã kiểm tra tại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (gồm 05 cơ cơ sở kinh doanh tạp hóa; 04 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 04 cơ sở sản xuất giò chả, rượu, tảo xoắn). Qua kiểm tra: 13/13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cơ bản có đầy đủ các thủ tục pháp lý như: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;  giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở quy định phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP); chủ cơ sở và người lao động liên quan đã được tập huấn, xác nhận kiến thức về ATTP và một số các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành; cơ bản đã đáp ứng các điều kiện về cơ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh. Không có cơ sở nào vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính.
Đoàn đã tiến hành lấy 08 mẫu thực phẩm (giò, chả, rau mồng tơi, cải bắp, đậu co ve, cà chua) tại 04 cơ sở sản xuất giò chả và nhà hàng ăn uống để kiểm tra test nhanh hàn the trong  giò chả và chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong mẫu rau. Kết quả: 8/8 mẫu đạt (100%). 
Test phản ứng hồ tinh bột trong 40 mẫu bát đĩa tại nhà hàng ăn uống. Kết quả 38/40 mẫu sạch, đạt 95% sạch.  

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu và một số các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024./.
                                                               

Tin tức: Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra Sở

Các bài viết đã đăng

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019 - 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp