Ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai, thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên do: 
(1) Lái xe không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc bảo quản hàng hóa, gây tổn hại hàng hóa trên xe, do hai bên không đạt được thống nhất trong việc bồi thường dẫn đến phương tiện chưa thể xuất, nhập cảnh về Việt Nam; 
(2) Do doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp trong việc thực hiện Hợp đồng, nên doanh nghiệp Trung Quốc giữ xe và yêu cầu lái xe hoặc chủ xe bồi thường bằng tiền mặt mới trả xe về Việt Nam.
Nhằm đảm bảo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam không bị lưu giữ tại Trung Quốc, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tránh gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp vận tải của Việt Nam, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trước khi nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đề nghị các lái xe nghiên cứu, nắm rõ các nội dung, điều khoản của Hợp đồng vận tải với chủ hàng phía Việt Nam về tình trạng hàng hóa, phương tiện..., trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp xảy ra tranh chấp đối với hàng hóa, phương tiện vận tải ở phía bên Trung Quốc.
Sở Công Thương trân trọng thông báo./.


    Hoàng Hà Phương - P. XNK