Ngành Công Thương Ninh Bình tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 11/01, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị. Dự có hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.  

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị trong nước và thế giới có nhiều biến động Sở Công Thương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành qua đó góp phần thúc phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) cả năm ước đạt 102.893,2 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 70.050 tỷ đồng, tăng 50,9%; Tổng giá trị xuất khẩu cả năm ước đạt 3.178,2 triệu USD, tăng 0,01%.
 Công tác quản lý nhà nước về công thương đã được tăng cường, đặc biệt là tham mưu cơ chế chính sách phát triển công nghiệp và thương mại nổi bật như: Kế hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; Quyết định về việc phê duyệt thứ tự ưu tiên các phụ tải điện tỉnh Ninh Bình năm 2023; Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình; Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024; Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 2163/TTr-SCT ngày 15/11/2023.,…Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hệ thống lưới điện được nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu nổ, an toàn hóa chất, khí hóa lỏng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm quan tâm, quản lý chặt chẽ; cung - cầu các hàng hoá thiết yếu được đảm bảo, công tác bình ổn giá được thực hiện tốt; Hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu được quan tâm triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Công Thương đã đạt được năm 2023. Đồng chí đề nghị các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Ngành Công Thương năm 2024 được Bộ Công Thương và UBND tỉnh đã giao. Ngoài ra, tại Hội nghị tổng kết, nhiều ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở và các đại diện Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng UBND các huyện, thành phố...được đồng chí Giám đốc Sở ghi nhận và có những trao đổi, chỉ đạo trực tiếp qua đó giúp cho công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đối với các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng được triển khai hiệu quả hơn.


                                                                                  Tin và ảnh: Ngọc Quang – VP Sở