Thông báo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Ngày 21/3/2024, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số  477/SCT-QLTM&XNK về việc Thông báo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng biết về việc mở cửa hoạt động chính thức đối với cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng (Việt Nam) - Nà Ráy (Trung Quốc), cụ thể như sau:
1. Thời gian chính thức đi vào hoạt động theo loại hình cửa khẩu quốc tế: Bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2023.
2. Thời gian làm việc:
- Thời gian làm việc Việt Nam: từ 7h00 đến 17h00 giờ Hà Nội;
- Thời gian làm việc Trung Quốc: từ 8h00 đến 18h00 giờ Bắc Kinh.
Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai theo nội dung trên./.

Chu Minh Tuấn - Phòng XNK