Thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với Nhật Bản

Thực hiện Văn bản số 777/XNK-XXHH ngày 21/9/2023 của Bộ Công Thương về việc Nhật Bản triển khai cấp C/O mẫu AJ, JV điện tử.

Theo đó, Đại sứ quán Nhật Bản đã ra công hàm số J.F: 586/2023 về việc cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản (Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - JCCI) thực hiện cấp C/O mẫu AJ theo Hiệp định AJCEP, C/O mẫu JV theo Hiệp định VJFTA bằng định dạng điện tử trên hệ thống kể từ ngày 19/9/2023.

Sở Công Thương trận trọng thông báo tới các thương nhân về việc này để biết và thực hiện./.

Chu Minh Tuấn - Phòng XNK