Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương Ninh Bình

29/12/2023

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm ta và được phê duyệt tại các Quyết định số ...

Nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành Công Thương Ninh Bình

27/12/2023

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động “nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. 

Tăng cường công tác phát triển và quản lý đối với các chợ trên địa bàn tỉnh

26/12/2023

Những năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc; hạ tầng thương mại nói chung, mạng lưới chợ nói riêng có bước phát triển tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và góp phần thúc ...

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối các cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch với các nhà phân phối

25/12/2023

Sáng ngày 22/12/2023, tại thành phố Ninh Bình, Công Thương phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tổ chức Hội nghị kết nối các cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch với các nhà phân phối.

Sở Công Thương nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả các FTA

21/12/2023

Thời gian qua, với nhiệm vụ là Thường trực Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh, Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tận dụng có hiệu quả các FTA. Qua đó góp phần hỗ trợ nâng cao năng ...