Thương mại quốc tế

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

10/01/2024

Lĩnh vực Thương mại quốc tế Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu ...