Tin tức

Sở Công Thương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

01/03/2024

Chiều ngày 29/02/2024, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Đến dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng ...

Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2023

29/02/2024

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/01/2024 đến 30/01/2024

01/02/2024

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-240130-0110 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tầng 2, số ...

CỤM CÔNG NGHIỆP GIA LẬP

30/01/2024

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Lập Địa điểm Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn Diện tích theo Quy hoạch 40 ha Diện ...

Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý IV năm 2023

13/01/2024

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị ...