Triển khai Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023”

Ngày 31/10/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BCT về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian:
- Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023.
- 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023: từ 0 giờ thứ Sáu ngày 01/12/2023 đến 12 giờ ngày 03/12/2023.
2. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật
3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).
4. Các hoạt động triển khai trong Chương trình
-    Triển khai "Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia" trong đó bao gồm: các hoạt động Hội thảo trực tiếp và trực tuyến với chủ đề về thương mại điện tử và công nghệ số; các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trung ương và địa phương.
-    Triển khai "60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023" trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm toàn quốc và các chương trình khuyến mại sản phẩm hàng hóa/dịchvụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử.
- Tổ chức không gian trải nghiệm công nghệ số của doanh nghiệp Việt tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ số và các giải pháp thương mại điện tử để người dân trực tiếp tham gia trải nghiệm qua đó thúc đẩy thương mại điện tử theo vùng.
Nhằm hướng đến thành công chung của Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” và “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023”, Sở Công Thương Ninh Bình đề nghị các thương nhân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia phối hợp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình. Triển khai mã mua sắm toàn quốc MUASAMVIETNAM và các chương trình khuyến mại sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên các website, ứng dụng bán hàng hướng tới lợi ích cho người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình. 
Thông tin chi tiết, xin liên hệ: bà Hoàng thị Như Quỳnh, Phòng Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương Ninh Bình, email: qlxnknb@gmail.com, điện thoại: 035.417.4870.
Sở Công Thương trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp, hưởng ứng Chương trình của các thương nhân trên địa bàn tỉnh./.
Xem chi tiết tại đây.

Hoàng Quỳnh - p. XNK