Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

Ngày 01/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. 

Theo đó, Thông tư mới ban hành bao gồm 4 chương, 13 điều với các quy định cụ thể về:
1. Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện mặt trời và điện gió. Phương pháp xây dựng giá cố định bình quân và xây dựng giá vận hành, bảo dưỡng cố định của nhà máy điện mặt trời, điện gió.
2. Trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện và thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện.
 

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì rà soát các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.


Ban hành kèm theo là phụ lục các thông số được sử dụng tính toán khung giá phát điện như: Thông số vận hành, tỷ lệ các nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư, thời gian trả nợ bình quân…
Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2023. Chi tiết Thông tư xem tại đây./.

Lê Quân – Phòng Năng lượng

Các bài viết đã đăng

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công

Lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức trao giải Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2023

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xử lý cấp bách cống Tân Hưng tại K2+757 đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - hạng mục đường dây 22KV, trạm biến áp 400KVA-22/0,4KV

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối các cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch với các nhà phân phối

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường dây 110kV (Ninh Bình – Bỉm Sơn)

Sở Công Thương nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả các FTA

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư

Tổ chức Hội nghị Thu hút đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió