Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

18/01/2023

I) Lãnh đạo Sở:  1. Đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở:   - Là người đứng đầu Sở; lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của Sở theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ...

Thông tin lãnh đạo

05/04/2021

I) Lãnh đạo Sở:  1) Giám đốc:  + Ông DƯƠNG ĐỨC ĐẰNG  - Điện thoại: 0229.3.874.623  - Mail: dangdd.ct@ninhbinh.gov.vn 2) Phó Giám đốc:  + Ông NGÔ MINH KIM  - Điện thoại: 0229.3.873.411  - Mail: ...

Giới thiệu tổng quan

03/05/2019

Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3.881.954, Fax: 229.3.871048, Email: qlxnknb@gmail.com Sở Công Thương Ninh Bình được thành lập từ tháng 3/2008 trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công Nghiệp và Sở Thương Mại - ...

Sở Công thương Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU

26/04/2019

Để triển khai hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018, ngày 8/5/2018 vừa qua, Sở Công thương đã phối hợp với Thị Trấn Yên Ninh, doanh nghiệp tư nhân Đức Quân, DNXD Quang Huy.

Sở Công thương Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU

26/04/2019

Để triển khai hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018, ngày 8/5/2018 vừa qua, Sở Công thương đã phối hợp với Thị Trấn Yên Ninh, doanh nghiệp tư nhân Đức Quân, DNXD Quang Huy.