Bộ Ngoại giao phát hành Đặc san Halal số 03

Tiếp theo Đặc san Halal số 02/2023 (Xuất bản ngày 20/12/2023), Bộ Ngoại Giao đã xây dựng phát hành Đặc san số 0303 (số đầu tiên của năm 2024) nhằm cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về xu thế phát triển của thị trường Halal, tập quán tiêu dùng, ẩm thực, văn hóa của người Hồi giáo.

Đặc san bao gồm các thông tin tổng quan về thị trường du lịch Halal toàn cầu; chuyển động Halal Việt Nam (các hoạt động hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển ngành Halal của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành và hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài); tiêu điểm Halal (thông tin cơ bản về 02 thị trường Halal: Quatar và Morocco; cập nhật quy định về chứng nhận Halal tại một số thị trường) và các hội chợ, triển lãm lớn trong lĩnh vực Halal trên thế giới trong năm 2024.
Sở Công Thương kính gửi Quý doanh nghiệp Đặc san Halal số 03 tại địa chỉ đường link hoặc tại địa chỉ QR dưới đây: 
https://drive.google.com/file/d/1gBW8kW9riHYqGlC5_0R7TBA1qwxs9HRv  
 


Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu nhằm phát triển thị trường Halal, đầu mối liên hệ của Bộ Ngoại giao: 
Phòng Tổng hợp, Vụ Trung Đông - Châu Phi
Email:tonghoptdcp@gmail.com;
Số điện thoại: 024.3799.5356.
Sở Công Thương trân trọng thông báo./.


    Hoàng Hà Phương - P. XNK