Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 31/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, ngày 10/6/2024, tại Hội trường tầng 2 khu văn phòng Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Khu Công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh), Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra trên.

Dự và chỉ đạo buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Chánh thanh tra Sở Công Thương; các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 31/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Công Thương; đại diện Lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại Hội nghị công bố, Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 31/5/2024, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thông báo thời gian và một số nội dung để chuẩn bị cho việc thanh tra trực tiếp. Theo đó, thời gian thanh tra trực tiếp đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình từ ngày 11/6/2024 đến ngày 25/6/2024. Các nội dung Đoàn sẽ tập trung thanh tra: tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động hóa chất; điều kiện về người lao động làm việc liên quan đến hóa chất; Việc lập kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ; Việc chấp hành các quy định khác của pháp luật trong hoạt động hóa chất của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. 
Đại diện Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất thời kỳ 2023 và 4 tháng đầu năm 2024; Ông Nguyễn Gia Thế - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình - đại diện Lãnh đạo Công ty nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra,  thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cử đại diện làm việc với Đoàn thanh tra khi Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp./.


Tin và ảnh: Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH năng lượng Đất Việt Ninh Bình

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ.

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp