Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) triển khai việc cấp 11 mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) điện tử

Ngày 21/12/2023, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 1089/TB-XNK về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP điện tử.

Hướng dẫn Doanh nghiệp làm thủ tục cấp C/O xuất khẩu

tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình. Ảnh: Duy Phương

Theo đó, để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho thương nhân khi đề nghị cấp 11 C/O mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo, cụ thể như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, sau khi được duyệt điện tử trên Hệ thống eCoSys, thương nhân in màu C/O (gồm cả mặt trước và mặt sau – Overleaf Notes) trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO. C/O điện tử được in ra đã tích hợp chữ  ký, con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O và mã QR để xác minh tính xác thực.
2. Riêng đối với C/O mẫu E và mẫu AI cấp cho hàng hoá xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, thương nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 257/TB-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá trên giấy A4 thông thường.
Mọi vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Điện thoại: 024 2220 5444/5361/2468; địa chỉ email: xnk-xxhh@moit.gov.vn hoặc co@moit.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.
    Xem chi tiết tại đây./.

Tin tức: Hoàng Quỳnh - P. XNK