Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 19/12/2023, tại Hội trường Sở Công Thương, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Ngô Minh Kim, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phó Giám đốc  Sở Công Thương trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ban chi uỷ các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngô Minh Kim truyền đạt những nội dung chính của 4 chuyên đề được đưa ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII. Nội dung cụ thể:
- Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
- Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
- Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
- Chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết của Đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tin và ảnh: Đinh Nhung - VP Sở