Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 04/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024, với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Đoàn kiểm tra Liên ngành về ATTP số 2 của tỉnh (do Thanh tra Sở công thương chủ trì) đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô từ ngày 24/4/2024.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 2  tại buổi làm việc

với Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP Thành phố Ninh Bình


Đoàn kiểm tra đã làm việc với 06 Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm huyện/TP (thành phố Ninh Bình, phường Bích Đào và xã Ninh Nhất; huyện Yên Mô, xã Yên Thành, xã Khánh Dương) để nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo đảm ATTP trong Tháng hành động năm 2024; tập trung vào một số nội dung như: trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý; việc tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp huyện, xã; việc lập kế hoạch và triển khai Tháng hành động năm 2024; việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP tại địa phương; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về ATTP tại địa phương; việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP; việc bố trí nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP tại địa phương.
 Qua kiểm tra nhận thấy  6/6 Ban chỉ đạo các huyện/TP và các xã/ phường đã cơ bản xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” trên địa bàn quản lý như: xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động về ATTP, ban hành các quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tại địa phương; xây dựng kế hoạch kiểm tra trong tháng hành động; công tác kiểm tra tại địa phương cũng đồng loạt được triển khai; công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh huyện, xã; treo pano, áp phích, băng zôn, viết tin bài...Tuy nhiên do khó khăn trong bố trí nhân lực thực hiện công tác quản lý ATTP đối với ngành Nông nghiệp và ngành Công thương nên chất lượng, hiệu quả công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, phường còn có những hạn chế nhất định. 
Thông qua các buổi làm việc với các Ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh đã giải đáp các vướng mắc trong công tác quản lý ATTP tại địa phương; trực tiếp tham gia, góp ý để các Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương và trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024./.


                                      Tin và ảnh: Nguyễn Thắm - Phòng Thanh tra

Các bài viết đã đăng

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019 - 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp