Hội nghị kiểm tra thực tế, thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 13/5/2024, tại Hội trường UBND xã Gia Tường, huyện Nho Quan, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm tra thực tế, thẩm định hồ sơ cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Cầu.

Quang cảnh hội nghị

Đại diện Hợp tác xã SXVLXD Sông Cầu báo cáo trước hội nghị tình hình khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn Giấy phép đã được cấp. Trong thời gian qua, đơn vị đã chấp hành tốt các quy định về an toàn nổ mìn, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hoàn thiện các nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước và các cam kết với chính quyền địa phương. Đề nghị các Sở ngành và chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho đơn vị để đảm bảo quá trình sản xuất.

Các thành viên trong Hội nghị đi kiểm tra thực tế khai trường, kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp và xem xét hồ sơ thủ tục hành chính cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị. Nhìn chung, qua kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ, cơ bản đơn vị đã thực hiện tốt và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.
Đại diện các sở, ngành địa phương đã thảo luận thống nhất nội dung, lập biên bản hội nghị và báo cáo Giám đốc Sở giải quyết đề xuất của Doanh nghiệp.


                               Tin và ảnh: Đặng Ngọc Hiếu – P.KTAT