Hội nghị trực tuyến giao ban định kỳ về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Ngày 07/5/2024, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban định kỳ về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện các Bộ ngành, các cơ quan có liên quan và điểm cầu tại các tỉnh có đường dây đi qua.

Quang cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu Ninh Bình được sự uỷ quyền của Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì và đại diện một số Sở có liên quan, UBND huyện Kim Sơn, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình và Truyền tải điện Ninh Bình. 
Báo cáo tại cuộc họp, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến ngày 06/5/2024, tỉnh Ninh Bình đã bàn giao xong toàn bộ diện tích đất móng cột và các khoảng néo, đơn vị thi công hoàn thành thi công 21/21 vị trí móng cột; dựng cột xong tại 12 vị trí, đang thi công dựng cột 04 vị trí. Tỉnh Ninh Bình cũng đã tham gia ý kiến vào Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và gửi đúng hạn theo đề nghị.
Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư và các địa phương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công. Tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã không thể hoàn thành trước ngày 30/4/2024 như Lãnh đạo UBND các tỉnh đã cam kết. Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, chậm so với yêu cầu tại cuộc họp giao ban trước là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2024. Công tác cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cũng gặp nhiều khó khăn do phải nhập từ nước ngoài về.
Để đảm bảo hoàn thành các dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương sớm có ý kiến tham gia, góp ý về Khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để EVN hoàn thiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp hỗ trợ EVN cũng như các đơn vị liên quan trong việc điều chỉnh các vị trí cột nằm trong phạm vi rừng tự nhiên. Đối với Ủy ban Quản l‎ý vốn Nhà nước, đề nghị phối hợp tháo gỡ cho EVN trong việc nhập khẩu các thiết bị, vật tư và các công việc liên quan. Qua đó sớm bàn giao mặt bằng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong công tác thi công, giúp đẩy nhanh tiền độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuần thủ theo pháp luật.


Tin và ảnh: Lê Quân – Phòng Năng lượng