Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6, ngày Đại dương Thế giới 08/6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Năm 2023, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”,  trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”, nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi", với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Từ thoả thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hoà với thiên nhiên” vào năm 2050.
Theo đó, nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày đại dương thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 tập trung vào các hoạt động, như: tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các Đề án về chống rác thải nhựa; xây dựng ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế. Các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày đại dương thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 tập trung cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường....


Lâm Thị Thanh Ngân - P.KTAT