Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Năm 2024, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Hiện nay có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh  hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GPD toàn cầu (44 nghìn tỷ USD). Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn ¾ dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030), thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giưới nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững.
Theo đó, nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 tập trung vào các hoạt động, như: tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; ứng phó biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính…Các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 tập trung cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả....


Lâm Thị Thanh Ngân – P.KTAT