Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu Quý I/2024

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2024 của Cục Thống kê, trong tháng Ba, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2024 ước đạt 34,01 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2024 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 84,98 tỷ USD. 
Trong quý I/2024, xuất khẩu tăng trưởng mạnh và đồng đều ở cả 03 nhóm hàng, cụ thể: 
Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 8,46 tỷ USD, tăng 23,8%, chiếm 9,09% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. 
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 79,6 tỷ USD, chiếm 86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: hàng dệt và may mặc tăng 7,9%; giầy dép các loại tăng 11,7%; sắt thép các loại tăng 32,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 30,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 9,7%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10,2%... 
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản quý I/2024 ước đạt 1,13 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu hàng dệt may trong quý 1/2024 có những tín hiệu tích cực. Trong tháng 3/2024, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 2,835 tỷ USD, tăng 40,2% so với tháng 02/2024. Tính chung quý 1/2024, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 7,99 tỷ USD. Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc vẫn là những thị trường xuất khẩu chủ lực hàng dệt may của Việt Nam, chiếm 75,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
Về thị trường nhập khẩu hàng hóa quý I/2024: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 29,4 tỷ USD; tiếp theo là Hàn Quốc ước đạt 12,8 tỷ USD; ASEAN đạt 11,07 tỷ USD; Nhật Bản đạt 5,6 tỷ USD; EU đạt 3,9 tỷ USD; Hoa Kỳ đạt 3,5 tỷ USD.
Đối với tỉnh Ninh Bình, kim ngạch xuất khẩu tháng 03 ước đạt 251,3 triệu USD, bằng 88,2% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I năm 2024 ước đạt 761,2 triệu USD tăng 5,9% so với cùng kỳ và đạt 23,4% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Xi măng và clanke đạt 131,6 triệu USD; quần áo các loại đạt 70,1 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại đạt 197,3 triệu USD; giày dép khác 213,1 triệu USD; Ô tô và linh kiện ô tô đạt 36,6 triệu USD… 
Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 03 của tỉnh Ninh Bình ước đạt 265,5 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 712,9 triệu USD tăng 9,3% so với cùng kỳ và đạt 22,3% kế hoạch năm. Trong đó giá trị các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện ô tô 219,9 triệu USD; phụ liệu giày dép 96,2 triệu USD; linh kiện điện tử 207,6 triệu USD; vải và phụ kiện may mặc 32,4 triệu USD…

Hoàng Phương - P. XNK