Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ, ngày 28/8/2023 của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh (do Thanh tra Sở Công thương chủ trì) đã xây dựng Kế hoạch  số 75 /KH-ĐKTATTP ngày 30/8/2023 và trong thời gian từ ngày 06/9 đến hết ngày 30/9/2023 đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Mô và thành phố Ninh Bình. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại tra 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó có 07 cơ sở sản xuất thực phẩm (gồm 06 cơ sở sản xuất bánh trung thu, 01cơ sở sản xuất nước uống đóng chai); 07 cơ sở kinh doanh tạp hóa; 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (01 nhà hàng và 01 bếp ăn tập thể).  Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (01 tổ chức và 05 cá nhân), với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước là: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng). Các hành vi vi phạm chủ yếu là về điều kiện liên quan đến người lao động (sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với  thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định hoặc sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm); nơi sản xuất, chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; tại khu vực sản xuất dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định.

Đoàn Kiểm tra tiến hành lấy mẫu kiểm tra ATTP trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Đoàn Kiểm tra đã thực hiện lấy 10 mẫu sản phẩm thực phẩm tại 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (gồm: 08 mẫu bánh nướng, bánh dẻo; 01 mẫu bánh mỳ tươi; 01 mẫu sữa tươi) gửi cơ quan chức năng để xét nghiệm labo (hóa lý và vi sinh) theo quy định. Kết quả 10/10 mẫu đạt (tỷ lệ 100%).  Kiểm tra Test nhanh thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong 03 mẫu rau (rau muống và rau cải), kết quả 03/03 mẫu đạt. Test bát đĩa sạch 40 mẫu bát đĩa, kết quả 31/40 mẫu đạt 78% (09 mẫu không đạt). 
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm và Nghị định124/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá và một số các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
Để các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương, trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ đảm bảo chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Thanh tra Sở Công thương đã tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ nội dung, đối tượng được phân cấp, uỷ quyền tại Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sản xuất thực phẩm bao gói sẵn thực hiện các thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trước khi đưa các sản phẩm ra thị trường tiêu thụ./.


                               Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thắm – Thanh tra Sở

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027