Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử năm 2023

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 21/9/2023 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử. Trong thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụtại 04 đơn vị, gồm: Khách sạn Thiên Hà thuộc Doanh Nghiệp tư nhân Minh Hạnh; Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Nguyên Thành; Aravinda Resort thuộcCông ty TNHH Hoa Phú Gia; Tam Cốc Gardent Resort thuộc Công ty TNHH Thân Thiện Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung chủ yếu như:Việc thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký thiết lập Website thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Việc cung cấp các thông tin trên Website thương mại điện tử và cập nhật các thông tin thông báo định kỳ của đơn vị theo quy định.
Qua kiểm tra thực tế,có4/4 trang Website thương mại điện tử của các đơn vị có chức năng đặt hàng trực tuyến; về cơ bản các đơn vị đã tiếp cận và tuân thủ các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử.Các đơn vịđều đã đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống www.online.gov.vn đểthực hiện thủ tục thông báo thiết lập Website thương mại điện tử với Bộ Công thương theo quy định tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, tuy nhiên do tài khoản đăng ký của đơn vị chưa nhận được kết quả phê duyệt từ Bộ Công thương nên chưa thể hoàn thành được việc thông báo thiết lập Website thương mại điện tử theo quy định. 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Tam Cốc Garden resort, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

Trên trang Website của các đơn vị đều đã thực hiện cung cấp các thông tin về Chủ sở hữu Website; Thông tin về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ; Thông tin về giá cả; các điều kiện giao dịch chung; phương thức giao nhận, vận chuyển; hình thức thanh toán và xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên Website của đơn vị mình.Giao diện Website của các đơn vị hiện đại, thân thiện, màu sắc sống động, thông tin, hình ảnh đa dạng, có tích hợpGoogle map, Facebook, Intagram, Youtube, Chat facebook để tăng tương tác với khách hàng.Tuy nhiên, nội dungcác thông tin đơn vị cung cấp và công bố trên các mục thông tin tương ứng trên Website còn chưa đầy đủ như: Trong mục Chủ sở hữu Website còn thiếu thông tin về Giấy chứng nhận ĐKKD; hàng hóa, sản phẩm thiếu thông tin về xuất xứ, thông tin bắt buộc về nhãn hàng hóa, thông tin cảnh báo; nội dung về chính sách bảo mật thông tin các nhân của khách hàng còn chưa chặt chẽ;một số tính năng tích hợp trên Website của đơn vị bị lỗi không sử dụng được; chưa thực hiện việc cập nhật các thông tin định kỳ đối với Website thương mại điện tử của đơn vị theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Công Thương trong thời gian nhất định.
Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về Thương mại điện tử như: Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương; Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT./.

Đinh Văn Bách - Thanh tra Sở.
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027